EC FERTILIZER

AZOT İNHİBİTÖRLÜ GÜBRELER DUAL MOTTO 15.15.15 

 GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w %
Toplam Azot (N) 15
Dicyandiamide İnhibitörlü Amonyak Azotu (N) 15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 13,5
Nötral Amonyum Nitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 15
Toplam Kükürt  (S) 11

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, DOZU VE MİKTARI

Her türlü bitkinin ilk döneminden hasada kadar suda belirtilen ve tavsiye edilen dozlarda suda eritilerek kullanılır. Bitkilerin; gereksinim duyduğu NPK ve İz Element ihtiyaçlarını karşılayan, suda tamamen çözünür katı toz formda topraktan uygulanan gübre tipidir. Uygulama dozu tavsiye niteliğinde olup, topraktan damla sulama yolu ile 500 – 2000 g/da/gün’dür. Toprak analizi sonucu tavsiye edilen doz; Bitki çeşidi ve gelişimine bağlı olarak değişebilir. Daha detaylı bilgi için Teknik Destek Departmanımız ile iletişime geçiniz.