EC FERTILIZER

AZOT İNHİBİTÖRLÜ GÜBRELER BLOCK 21

 GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w %
Dicyandiamide İnhibitörlü Amonyum Azotu (N-NH4) 21

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, DOZU VE MİKTARI

Her türlü bitkinin ilk döneminden hasada kadar suda belirtilen ve tavsiye edilen dozlarda suda eritilerek kullanılır. Bitkilerin; gereksinim duyduğu NPK ve İz Element ihtiyaçlarını karşılayan, suda tamamen çözünür katı toz formda topraktan uygulanan gübre tipidir. Uygulama dozu tavsiye niteliğinde olup, topraktan damla sulama yolu ile 500 – 2000 g/da/gün’dür. Toprak analizi sonucu tavsiye edilen doz; Bitki çeşidi ve gelişimine bağlı olarak değişebilir. Daha detaylı bilgi için Teknik Destek Departmanımız ile iletişime geçiniz.