EC FERTILIZER

AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ Springen 19.0.0

 GARANTİ EDİLEN İÇERİK  w/w
Toplam Azot (N)   % 19
Nitrat Azotu (N-NO3)  % 5
Üre Azotu (N-NH2) % 9
Amonyum Azotu (N-NH4)  % 5

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, DOZU VE MİKTARI